Hậu quả của việc không có bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là vô cùng quan trọng để hoàn toàn bất kỳ ai, đặc biệt là những người có một gia đình. Mọi người có xu hướng để lựa chọn cho các kế hoạch bảo hiểm nhân thọ khi họ đang phải đối mặt với những thay đổi chính cuộc sống, chẳng hạn như kết hôn hoặc có con. Nói chung, khi người khác trở nên một phần lớn của cuộc sống của bạn, bảo hiểm nhân thọ là chìa khóa để đảm bảo rằng, nếu một cái gì đó đã xảy ra với bạn và bạn không còn có thể với họ, bạn sẽ để lại cho họ tài trợ cho bao tang chi phí và chi phí sinh hoạt chung mà không có bạn.

Nếu không có bảo hiểm nhân thọ, gia đình hoặc người phối ngẫu của bạn sẽ được trái để chọn lên các miếng mà không có sự giúp đỡ và có thể mất đi ra trên tiền mà bạn muốn họ có. Một hệ quả của việc không có bảo hiểm nhân thọ là gia đình của bạn sẽ bỏ lỡ ra trên sự đóng góp của bạn thu nhập thu nhập hộ gia đình và có thể phải rời khỏi nhà của họ để bắt đầu trở lại ở một nơi khác, như họ không đủ tiền để tài trợ các nhà một mình. Hãy tưởng tượng đau thêm mà có để lại những kỷ niệm mà bạn thực hiện trong nhà riêng của bạn sẽ khiến gia đình bạn, cho rằng họ sẽ được tuyệt vọng để bám víu vào bộ nhớ của bạn sau khi bạn qua đời.

Sự mất mát lớn nhất mà cá nhân bạn sẽ kinh nghiệm nếu bạn quyết định không lựa chọn không cho một kế hoạch bảo hiểm nhân thọ là yên tâm. Cuộc sống của bạn sẽ được liên tục thủng với lo sợ rằng nếu một cái gì đó đã xảy ra với bạn, thậm chí là một tai nạn hoặc bệnh tật bất ngờ, gia đình các bạn có thể không được bảo vệ từ khủng hoảng tài chính. Ý tưởng của những người thân yêu đang trong tình trạng tài chính xấu khủng khiếp để tất cả chúng ta và có thể tránh được với đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ.

So sánh nó để những hậu quả đó sẽ phải đối mặt nếu bạn, ví dụ, đi du lịch mà không có bảo hiểm cho chiếc xe của bạn. Các chi phí có thể phải đối mặt nếu bạn đã trong một tai nạn có thể là đáng kinh ngạc và vì vậy, những người có bảo hiểm xe. Bạn sẽ không đi du lịch mà không có bảo hiểm xe, vì vậy tại sao có nguy cơ để lại những người thân yêu của bạn ra khỏi túi mà không có đủ bảo hiểm nhân thọ?

Thật không may, có luôn luôn là một cơ hội mà bạn có thể ngã bệnh với một cuộc sống đe dọa bệnh mà có thể để lại bạn phải đối mặt với một cái chết sớm. Nó là dễ dàng đi qua cuộc sống đưa việc mua bảo hiểm nhân thọ dành cho đến khi một cái gì đó giống như điều này xảy ra và bạn nhận ra rằng tất cả bất ngờ quá mà bạn đã để lại không có gì sang một bên để bảo vệ gia đình của bạn.
Đặt nó sang một bên có thể để lại cho họ phải trả nợ các khoản nợ bạn đã tích lũy được trong đời sống của bạn, có nghĩa là không chỉ họ sẽ phải chịu những mất mát của bạn và thu nhập của bạn để các hộ gia đình, nhưng họ cũng sẽ phải ngã ra cho các khoản tiền mà bạn đã để lại đằng sau , tiếp tục ăn vào thu nhập của họ. Các khoản nợ như hóa đơn thẻ tín dụng có thể được lấy từ số tiền mà bạn đã đặt sang một bên và trở thành không phải vấn đề với bảo hiểm nhân thọ.

Không có bảo hiểm nhân thọ có nghĩa là bạn không thể đóng góp cho cuộc sống của con em quý vị hoặc vợ, chồng khi bạn đang đi. Trẻ em của bạn sẽ không thể nói rằng, ngay cả khi họ không thể có, cha mẹ của họ quản lý để giúp cung cấp cho họ giấc mơ đám cưới của họ hoặc giúp họ trong thời gian cần tài chính, chẳng hạn như trường đại học.

Để kết luận, có bảo hiểm nhân thọ, bạn yên tâm bản thân và gia đình của bạn mà bạn đang có cho họ cả trong cuộc sống và cái chết. Nó cho phép bạn để sống với sự an tâm rằng bất cứ điều gì sẽ xảy ra với bạn, trẻ em và người phối ngẫu của bạn sẽ luôn luôn được bảo vệ từ những mất mát của bạn đóng góp vào thu nhập gia đình. Hậu quả là quá dốc để bỏ qua sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ.